Сотрудничество » Консултант наеми

На пазара за недвижими имоти сме повече от десет години. Разполагаме с голям ресурс от имоти и модерна система на 
работа. Целите ни винаги са високи резултати, които се постигат със сплотен, професионален, креативен и 
силно мотивиран екип. Откриването и задържането на хора е най-ценният ни ресурс и основен приоритет на Имоти Коевски

Предлагаме ви: 
обучение по наш стандарт
работа в приятна атмосфера
колегиален и приятелски екип
всички консумативи свързани с работата са наша грижа
високи възнаграждения обвързани с индивидуални резултати 
професионално развитие

От Вас очакваме:
да вярвате, че това е вашата работа, работите с удоволствие и самочувствие
да имате акуратен външен вид
да умеете да рекламирате и продавате
опита с работа в сферата на недвижимите имоти е огромен приоритет
да сте комуникативeн и лесно да общувате с различен тип клиенти
владеенето на чужд език е предимство
компютърната грамотност е задължителна
да сте организирани, желаете да печелите пари и израствате профeсионално

Отговорности:
да познавате пазара за недвижими имоти и притежавате усет към всички негови промени 
умеете да определяте реалната цена на всеки имот
можете да консултирате клиенти и инвеститори и да поддържате дългосрочни отношения с тях
да изготвяте оферти
да организирате и провеждате огледи

Молим, всички кандидати да напишат кратко мотивационно писмо, в което с две изречения да посочат мотивите си да 
работят като брокери на недвижими имоти. Изпратете ни мотивационното си писмо, автобиография и актуална снимка на електронен адрес rabota@imotikoevski.com